FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu – DG Leefmilieu

(FPS Public Health, Safety of the Foodchain and Environment.)

Address

Victor Hortaplein, 40/10
Brussel 1060
Belgium


Type

Government


Email

Please login to view email.


Telephone

+32 25249797

Website

http://www.milieu.belgie.be


Activities

De Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is opgericht in 2001. Zijn bevoegdheden komen van:

  • het vroegere ministerie van Sociale zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  • het geregionaliseerde ministerie van Landbouw
Deze wetenschappelijke instellingen zijn verbonden aan de FOD voor beleidsondersteunend onderzoek of adviesverlening: 
  • CODA, Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie
  • WIV, Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
  • HGR, Hoge Gezondheidsraad

Het FAVV, Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, neemt alle controles van de voedselveiligheid op zich.

Associated Experts
Displaying 1 – 1 results of 1.

Created: 2015-03-04 by Annelies Groen | Last Updated: 2017-03-16 by Mark Van Crombrugge