FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

(FPS Economy, S.M.E, Self Employed and Energy)

Address

City Atrium C
Vooruitgangstraat 50
Brussel 1210
Belgium


Type

Government


Email

Please login to view email.


Telephone

+32 80012033


Fax

+32 80012057

Website

http://economie.fgov.be/nl


Activities

In een sterk veranderende Belgische en internationale economische context bestaat de missie van de FOD Economie erin de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België. In dat opzicht wil de FOD Economie de goederen- en dienstenmarkt grondig kennen en goed ondersteunen om ze beter te stimuleren.

Associated Experts
Displaying 1 – 1 results of 1.

Jean-Marc DELPORTE
Président du Comité de Direction - Voorzitter van het Directiecomité


Created: 2015-03-04 by Annelies Groen | Last Updated: 2017-03-16 by Mark Van Crombrugge