FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

(FPS Economy, Quality and Safety , S.M.E.s, Self-employed and Energy)

Address

North Gate
Koning Albert II-laan 16
Brussel 1000
Belgium


Type

Government


Email

Please login to view email.


Telephone

+30 2 277 76 99


Fax

+32 2 277 54 39

Website

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/securite_produits_et_services/#.WMlAHBi-J24


Activities

De FOD Economie houdt toezicht op de Belgische markt en waakt erover dat de producten en diensten op de markt voldoen aan de veiligheidseisen.

Indien we een product als gevaarlijk beschouwen, nemen we de nodige maatregelen, afhankelijk van de situatie. Indien we dit nodig achten, zetten we bijvoorbeeld de verkoop van dat product stop of we laten het product door de fabrikant terugroepen.

Associated Experts
Displaying 1 – 1 results of 1.

Geert DE POORTER
Director-general


Created: 2015-03-04 by Annelies Groen | Last Updated: 2017-03-16 by Mark Van Crombrugge