Vlaamse Regering - Departement Buitenlandse Zaken

(Government of Flanders - Department of Foreign Affairs)

Address

Boudewijnlaan 30 bus 80
Brussel 1000
Belgium


Type

Government

Website

https://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/diensten-van-de-vlaamse-overheid/administratieve-diensten-van-de-vlaamse-overheid/beledsdomein-internationaal-vlaanderen/departement-buitenlandse-zaken


Activities

Het Departement is verantwoordelijk voor:

  • de voorbereiding en evaluatie van het beleid van de Vlaamse Regering op het vlak van buitenlandse zaken, toerisme, ontwikkelingssamenwerking en internationaal ondernemen
  • de internationale vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering
  • de communicatie over het internationale beleid van de Vlaamse Regering
  • de coördinatie van de Vlaamse positiebepaling en belangenbehartiging in EU- en internationale dossiers
  • de financiering en ondersteuning van projecten, programma's en organisaties ter uitvoering van het Vlaams regeringsbeleid voor zover deze niet is toevertrouwd aan de agentschappen van het beleidsdomein internationaal Vlaanderen
  • de controle op de internationale handel in strategische en militaire goederen
  • de omzetting en monitoring van de naleving van internationale engagementen en verbintenissen
  • de vergunning en controle van reisbureaus, toeristische verhuurkantoren en toeristisch logies in Vlaanderen
  • de bewaking van de interne samenhang van het internationaal Vlaams overheidsoptreden.

Associated Experts
Displaying 1 – 1 results of 1.

Tijs d'Hoest
Policy Officer


Created: 2015-01-09 by Peter Pissierssens | Last Updated: 2017-04-11 by Mark Van Crombrugge