Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij
SALV

(Strategic Advisory Council for Agriculture and Fisheries)

Address

Wetstraat 34-36
Brussel 1040
Belgium


Type

Government


Email

Please login to view email.


Telephone

+32 22090135

Website

http://www.salv.be


Activities

De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij  (SALV) adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement  over landbouw en visserij in de brede zin van het woord. De adviezen, zoals vastgesteld door de belanghebbenden vertegenwoordigd in de SALV, passen in een gedragen politieke besluitvorming. De SALV is een entiteit van het beleidsdomein Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid. 

Associated Experts
Displaying 1 – 1 results of 1.

Kris Van Nieuwenhove
Policy advisor


Created: 2014-06-30 by Kris Van Nieuwenhove | Last Updated: 2017-03-17 by Mark Van Crombrugge