oceanexpert oceanexpert© 2017, UNESCO/IOC Project Office for IODE, Ostend, Belgium   Find us on Google+
DISCLAIMER

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu – DG Leefmilieu

Institution Name
In English
FPS Public Health, Safety of the Foodchain and Environment.
Type Government
Address
Victor Hortaplein, 40/10 Brussel
1060
Belgium
Tel +32 25249797
Email
You must log in to view email addresses
Website http://www.milieu.belgie.be
Activities

De Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is opgericht in 2001. Zijn bevoegdheden komen van:

  • het vroegere ministerie van Sociale zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  • het geregionaliseerde ministerie van Landbouw
Deze wetenschappelijke instellingen zijn verbonden aan de FOD voor beleidsondersteunend onderzoek of adviesverlening: 
  • CODA, Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie
  • WIV, Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
  • HGR, Hoge Gezondheidsraad

Het FAVV, Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, neemt alle controles van de voedselveiligheid op zich.


Group(s): IODE Created: 2015-03-04 Last Updated: 2017-03-16


[View active members of this institution (1)]