oceanexpert oceanexpert© 2017, UNESCO/IOC Project Office for IODE, Ostend, Belgium   Find us on Google+
DISCLAIMER

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Institution Name
In English
FPS Economy, Quality and Safety , S.M.E.s, Self-employed and Energy
Type Government
Address
North Gate Brussel
1000
Belgium
Tel +30 2 277 76 99
Fax +32 2 277 54 39
Email
You must log in to view email addresses
Website http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/securite_produits_et_services/#.WMlAHBi-J24
Activities

De FOD Economie houdt toezicht op de Belgische markt en waakt erover dat de producten en diensten op de markt voldoen aan de veiligheidseisen.

Indien we een product als gevaarlijk beschouwen, nemen we de nodige maatregelen, afhankelijk van de situatie. Indien we dit nodig achten, zetten we bijvoorbeeld de verkoop van dat product stop of we laten het product door de fabrikant terugroepen.


Group(s): IODE Created: 2015-03-04 Last Updated: 2017-03-16


[View active members of this institution (1)]