oceanexpert oceanexpert© 2017, UNESCO/IOC Project Office for IODE, Ostend, Belgium   Find us on Google+
DISCLAIMER

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Institution Name
In English
Institute for Nature and Forest Research
Acronym INBO
Type Government
Address
Kliniekstraat 25 Brussel
1070
Belgium
Tel +32 25250200
Fax +32 25250300
Website https://www.inbo.be
Activities Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) is het Vlaams onderzoeks- en kenniscentrum voor natuur en het duurzame beheer en gebruik ervan. Het INBO verricht onderzoek en levert kennis aan al wie het beleid voorbereidt, uitvoert of erin geïnteresseerd is.

Het INBO geeft inzicht in natuur en bos via kwaliteitsvol onderzoek
en onderbouwt zo beleid voor een duurzame samenleving.

Group(s): IODE Created: 2015-01-12 Last Updated: 2017-03-16


[View active members of this institution (1)]