oceanexpert oceanexpert© 2017, UNESCO/IOC Project Office for IODE, Ostend, Belgium   Find us on Google+
DISCLAIMER

Departement Economie, Wetenschap & Innovatie, Afdeling Onderzoek

Institution Name
In English
Department Economie, Science and Innovation
Acronym EWI
Type Government
Address
Koning Albert II-laan 35 bus 10 Brussel
1000
Belgium
Tel +32 25535980
Email
You must log in to view email addresses
Website http://www.ewi-vlaanderen.be
Activities Via een ideale mix van economie, wetenschap en innovatie willen we Vlaanderen leiden naar de top van Europese regio's. Als kern van het beleidsdomein focust het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) in de eerste plaats op het voorbereiden, het monitoren en het evalueren van het beleid. De uitvoering ervan gebeurt door verschillende agentschappen, de adviesraden bieden deskundig advies.

Group(s): IODE Created: 2015-01-12 Last Updated: 2017-03-15


[View active members of this institution (3)]