oceanexpert oceanexpert© 2017, UNESCO/IOC Project Office for IODE, Ostend, Belgium   Find us on Google+
DISCLAIMER

Government of Flanders - Department of Foreign Affairs

Address
Boudewijnlaan 30 bus 80 Brussel
1000
Belgium
Website https://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/diensten-van-de-vlaamse-overheid/administratieve-diensten-van-de-vlaamse-overheid/beledsdomein-internationaal-vlaanderen/departement-buitenlandse-zaken
Activities

Het Departement is verantwoordelijk voor:

  • de voorbereiding en evaluatie van het beleid van de Vlaamse Regering op het vlak van buitenlandse zaken, toerisme, ontwikkelingssamenwerking en internationaal ondernemen
  • de internationale vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering
  • de communicatie over het internationale beleid van de Vlaamse Regering
  • de co√∂rdinatie van de Vlaamse positiebepaling en belangenbehartiging in EU- en internationale dossiers
  • de financiering en ondersteuning van projecten, programma's en organisaties ter uitvoering van het Vlaams regeringsbeleid voor zover deze niet is toevertrouwd aan de agentschappen van het beleidsdomein internationaal Vlaanderen
  • de controle op de internationale handel in strategische en militaire goederen
  • de omzetting en monitoring van de naleving van internationale engagementen en verbintenissen
  • de vergunning en controle van reisbureaus, toeristische verhuurkantoren en toeristisch logies in Vlaanderen
  • de bewaking van de interne samenhang van het internationaal Vlaams overheidsoptreden.

Group(s): IODE Created: 2015-01-09 Last Updated: 2017-03-16


[View active members of this institution (1)]