oceanexpert oceanexpert© 2017, UNESCO/IOC Project Office for IODE, Ostend, Belgium   Find us on Google+
DISCLAIMER

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij - West Vlaanderen

Institution Name
In English
Provincial Development Company, West Flanders
Acronym POM
Type Government
Address
Koning Leopold III-laan 66 Brugge
West-Vlaanderen
8200
Belgium
Tel +32 50140150
Email
You must log in to view email addresses
Website http://www.pomwvl.be
Activities De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen versterkt ondernemerschap, door samenwerking te stimuleren tussen de ondernemingen en hun organisaties, de kennisinstellingen, de regionale beleidsorganen en de sociale partners, om te komen tot een duurzaam, innovatief en internationaal gericht economisch weefsel.

Group(s): IODE Created: 2015-01-09 Last Updated: 2017-03-17


[View active members of this institution (1)]