oceanexpert oceanexpert© 2017, UNESCO/IOC Project Office for IODE, Ostend, Belgium   Find us on Google+
DISCLAIMER

Rederscentrale

Type Private commercial
Address
Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2 Oostende
West-Vlaanderen
8400
Belgium
Tel +32 59323503
Fax +32 59322840
Email
You must log in to view email addresses
Website http://www.rederscentrale.be
Activities

Producentenorganisatie en beroepsvereniging der Reders ter Zeevisserij

De Rederscentrale neemt een actieve rol op binnen de Vlaamse visserijsector en neemt - samen met de verschillende partners binnen de sector - haar verantwoordelijkheden op. Als overkoepelende organisatie verdedigt deze de belangen van haar leden; zowel het groot als klein vlootsegment én onafhankelijk van welke vissershaven deze afkomstig zijn.

De Rederscentrale wil in beide richtingen als tussenschot dienen tussen sector en beleid. Ideeën, vragen, opmerkingen vanuit de sector krijgen via de verschillende mandaten die de Rederscentrale opneemt, hun stem tot bij het beleid. 

Maar ook via een duidelijke communicatie naar haar leden toe, wil de Rederscentrale de Vlaamse reders ondersteunen. 

In de maandelijkse publicatie van het informatieblad verstrekt de Rederscentrale informatie aan haar leden met betrekking tot quota, wetgeving, marktsituatie, ontwikkelingen binnen de sector, administratieve steun, enz...


Created: 2014-07-04 Last Updated: 2017-03-17


[View active members of this institution (1)]