oceanexpert oceanexpert



© 2017, UNESCO/IOC Project Office for IODE, Ostend, Belgium   Find us on Google+
DISCLAIMER

Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

Institution Name
In English
Strategic Advisory Council for Agriculture and Fisheries
Acronym SALV
Type Government
Address
Wetstraat 34-36 Brussel
1040
Belgium
Tel +32 22090135
Email
You must log in to view email addresses
Website http://www.salv.be
Activities De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij  (SALV) adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement  over landbouw en visserij in de brede zin van het woord. De adviezen, zoals vastgesteld door de belanghebbenden vertegenwoordigd in de SALV, passen in een gedragen politieke besluitvorming. De SALV is een entiteit van het beleidsdomein Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid. 

Created: 2014-06-30 Last Updated: 2017-03-17


[View active members of this institution (1)]