oceanexpert oceanexpert© 2017, UNESCO/IOC Project Office for IODE, Ostend, Belgium   Find us on Google+
DISCLAIMER

Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Institution Name
In English
Catholic University of Leuven, Faculty Bio-engineer sciences
Acronym KUL FBIW
Type Academic
Address
Kasteelpark Arenberg 10 (PB2445) Heverlee
Vlaams-Brabant
3001
Belgium
Tel +32 16379564
Fax +32 16321999
Email
You must log in to view email addresses
Website http://www.biw.kuleuven.be
Activities De Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (FBIW) maakt deel uit van de 'Groep Wetenschap & Technologie' van de KU Leuven.
De faculteit staat in voor de universitaire opleiding tot 
bio-ingenieur en verzorgt diverse masteropleidingen.

Created: 2014-06-27 Last Updated: 2017-03-16


[View active members of this institution (2)]