oceanexpert oceanexpert© 2017, UNESCO/IOC Project Office for IODE, Ostend, Belgium   Find us on Google+
DISCLAIMER

Universitat Autonoma de Barcelona, Facultat de Ciències

Acronym UAB
Type Academic
Address
Edifici C
Campus de la UAB
(Cerdanyola del Vallès)
Bellaterra
Catalonia
08193
Spain
Tel 34935811467
Fax 34935812003
Email
You must log in to view email addresses
Website http://www.uab.cat/ciencies
SeaDataNet-EDMO Record ID 335
Activities La Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma és pionera en el nostre país en la implementació de diversos estudis relacionats amb els diferents camps de les Ciències i les seves aplicacions. Les titulacions que en aquests moments constitueixen l'oferta docent de la nostra Facultat cobreixen amb escreix tot l'espectre de les àrees que constitueixen aquest relevant camp científic i permeten obtenir als estudiants que les cursen una sòlida i moderna formació tant en el camp de la recerca com en el de la indústria i la sanitat.

Created: 2007-07-05 Last Updated: 2013-07-04


[This institution has no active members]